Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich

W dniu 24 września 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Walory ekologiczne i przyrodnicze lasów chocianowskich”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018. Warsztaty przeprowadzone dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztacie udział wzięło piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TL.

Zajęcia odbyły się w siedzibie Nadleśnictwa w Chocianowie. W pierwszej części warsztatów pan Paweł Pawłowski pracownik Nadleśnictwa w Chocianowie zajmujący się m.in. edukacją leśną, przedstawił młodzieży walory przyrodnicze lasów chocianowskich oraz działania Nadleśnictwa z zakresu ekologii. Uczestnicy warsztatów obejrzeli też film dydaktyczny dotyczący turystyki na obszarze Nadleśnictwa Chocianów. Druga część warsztatów, przeprowadzona w Punkcie Administracyjno Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Chocianówa), poświęcona była przedstawieniu organizacji ochrony przeciwpożarowej lasów chocianowskich oraz sprzętu gaśniczego wykorzystywanego przez leśników.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Kręgiel, Piotr Machoń.