Entangled History” – Międzynarodowe spotkanie młodzieży na temat Holocaustu

09.-15.09.2018 grupa 10 uczniów z klas I TT, III TT, III TL,  IV TA i IV TTL wraz z opiekunem nauczycielem języka angielskiego panią Agnieszką Kręgiel wzięła udział w projekcie  “Entangled History”. Oprócz grupy z Polski były również grupy młodzieży z Niemiec i z Ukrainy. Językiem roboczym projektu był język angielski.

Celem projektu było zainicjowanie ponadnarodowego dialogu i umożliwienie głębszego zrozumienia percepcji i interpretacji przeszłości i przyszłości w różnych krajach Europy. Podczas spotkania, młodzież z trzech wymienionych wyżej krajów starała się omówić różne perspektywy Holocaustu, powiązania pomiędzy własnymi biografiami a historią krajów, w których żyją.

Jednym z zadań było zaangażowanie młodych ludzi, pracujących w małych grupach, w identyfikację wydarzeń zakorzenionych w ich osobistych historiach i umieszczenie ich na osi czasu. Warunki wojny, eksterminacji pojawiły się we wspomnieniach.

Celem ich wspólnej działalności w grupach było także przygotowanie się do wizyty w byłym obozie koncentracyjnym Gross Rosen. Przygotowanie obejmowało między innymi merytoryczne wprowadzenie w historię Holocaustu, zagadnienia takie jak rasizm i wydarzenia, które miały miejsce w czasie wojny, ale także odpowiednie przygotowanie emocjonalne.

Młodzież wspólnie omawiała również tematy związane z współczesnymi problemami związanymi z wykluczeniem i dyskryminacją młodych ludzi w różnych krajach. Uczestnicy między innymi oglądali krótkie filmy, komentowali je, angażowali się w odgrywanie ról. Na koniec odbyły się sesje podsumowujące cały projekt.