Ewelina Dworczyńska – stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Dnia 29.11.2011r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego uczniom dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyła Pani Ewa Wolak, poseł na Sejm RP oraz wielu starostów, wicestarostów i przedstawicieli samorządów. Z rąk Pani Beaty Pawłowicz – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Naszą szkołę godnie reprezentowała uczennica klasy 4 TH – Ewelina Dworczyńska, która w roku szkolnym 2011/2012 uzyskała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce (średnia ocen – 5,29) oraz wzorowe zachowanie.

Serdecznie gratulujemy.