Finał Szkolnej Akcji Zbierania Surowców Wtórnych, marzec 2014 rozstrzygnięty

24 września 2014 roku w Zespole Szkół w Chocianowie odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. “Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów”. W warsztacie wzięło udział około 150 uczniów z sześciu klas naszej szkoły. Warsztat był jednocześnie finałem szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, która trwała od początku 2014 roku. Finał składał się z dwóch części, pierwsza to liczenie zebranych przez młodzież surowców wtórnych, natomiast druga część miała charakter konkursu wiedzy.

W tej edycji akcji (podobnie jak w poprzednich) zbiórce podlegały następujące surowce: makulatura, aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zakrętki plastikowe, zużyte tonery i kartridże, niesprawne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zakrętki i puszki metalowe, niesprawne telefony komórkowe, płyt CD oraz kasety magnetyczne.

Wyniki końcowe finału

 • I miejsce – klasa 4 TL,
 • II miejsce – klasa 3 TT,
 • III miejsce – klasa 1 TT,
 • IV miejsce – klasa 3 TB,
 • V miejsce – klasa 2 TT,
 • VI miejsce – klasa 1 TA.

O akcji

Podczas akcji zebrano ponad 2200 kg makulatury oraz ponad dwie tony elektroodpadów, 11,5 kg aluminium, prawie 100 kg baterii, 10 akumulatorów, nieco ponad 120 kg plastikowych zakrętek, 172 szt. kartridży i tonerów, prawie 65 kg metalowych zakrętek i puszek, 57 szt. telefonów komórkowych oraz ponad 15 kg płyt CD i kaset.

Wszystkie zebrane surowce trafią do specjalistycznych firm i punktów odbioru surowców wtórnych.

 • Makulatura, elektrośmieci oraz akumulatory odebrane zostały przez firmę AG-EKO z Lubina w ramach otwartej akcji “Zbieraj odpady”.
 • Aluminium i zakrętki metalowe odebrał punkt skupu złomu w Chocianowie.
 • Baterie odbierze Organizacja Odzysku REBA S.A. w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu zbiórki zużytych baterii.
 • Plastikowe zakrętki trafią na cele charytatywne m.in. do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w ramach otwartej zbiórki zakrętek.
 • Tonery i kartridże przekazywane są do recyklingu w ramach ogólnopolskiej akcji “Komputery za tonery” prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe “TECHNIKA” Sp. z o. o. w Gliwicach.
 • Telefony komórkowe zbierane są w ramach ogólnopolskiej akcji “Coolschool – sprzęt sportowy lub komputerowy za telefony komórkowe” akcję prowadzi firma Greenfone Sp. z o. o. w Warszawie.
 • Płyty CD oraz kasety magnetyczne przekazane zostaną spółce SlamPoland Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, która jest organizatorem ogólnopolskiej akcji pn. “Stań po zielonej stronie mocy”.

Dzięki akcji, szkoła pozyska dodatkowe środki finansowe w wysokości około 500 zł. dofinansowania, na realizację Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej w 2014 roku.

Podsumowania warsztatów oraz wręczenia pamiątkowych dyplomów, które odbyło się w hali sportowej, dokonała pani Agnieszka Hruszowiec.

Nagrody w konkursie

 • Dla zwycięskiej klasy bezpłatny udział w dwudniowych wyjazdowych warsztatach ekologicznych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
 • Za miejsce drugie oraz trzecie klasy wezmą udział w bezpłatnych dwudniowych warsztatach ekologicznych (warsztaty w formie rajdu pieszemu lub rowerowego).
 • Zdobywcy czwartego miejsca wyjadą na bezpłatny jednodniowy warsztat ekologiczny na terenie PGM w Polkowicach.
 • Za piąte miejsce klasa weźmie udział w bezpłatnych jednodniowych warsztatach ekologicznych w formie rajdu pieszego lub rowerowego na terenie lasów chocianowskich.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec, Ewelina Kulesza, Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.

Wyniki szczegółowe konkursu

Klasa Punkty za konkurs wiedzy Punkty za surowce wtórne Punkty łącznie Miejsce w konkursie
4 TL 0 364,1 364,1 I
3 TT 20 206,5 226,5 II
1 TT 30 83,6 113,6 III
3 TB 0 112,9 112,9 IV
2 TT 15 54,2 69,2 V
1 TA 0 53,8 53,8 VI