Finał Szkolnej Akcji Zbierania Surowców Wtórnych, wrzesień 2015 – zapowiedź

Informacje o szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, która odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

surowce-15

Formularz zgłoszeniowy DOC (1620 pobrań )

Cele akcji

 1. Wdrażanie uczniów do dbałości o środowisko naturalne poprzez umiejętne obchodzenie się z odpadami.
 2. Wyrabianie nawyków właściwego segregowania surowców wtórnych.
 3. Nauka oceny przydatności odpadów do recyklingu.

Regulamin akcji

 1. W akcji biorą udział wszystkie klasy szkoły.
 2. Do udziału w akcji klasę zgłasza wychowawca, wypełniając formularz zgłoszeniowy i oddając go do organizatorów akcji w nieprzekraczalnym terminie, do 09.2015r.
 3. Akcja polega na zbieraniu przez klasę surowców wtórnych.
 4. Akcja zakończona zostanie finałem.
 5. Finał akcji odbędzie się 17.09.2015r. (czwartek).
 6. Finał będzie miał charakter konkursu międzyklasowego.
 7. Podczas finału przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy z zakresu ekologii.
 8. Do konkursu wiedzy klasa może desygnować trzyosobowy zespół.
 9. Kolejność w konkursie wiedzy decydowała będzie o ilości zdobytych punktów, I miejsce – 30 pkt., II – 20 pkt., III – 15 pkt., IV – 10 pkt., V – 8 pkt., VI – 6 pkt., VII – 4 pkt., VIII – 3 pkt., IX – 2 pkt., X – 1 pkt.
 10. Podczas finału zliczone zostaną zgromadzone przez klasę surowce.
 11. Zgromadzone surowce przeliczone zostaną na punkty według zasady: 10 kg. papieru = 0,5 kg. aluminium = 1 kg. zużytych baterii = 1 zużyty akumulator = 0,5 kg. plastikowych zakrętek = 5 kg. puszek metalowych = 5 zużytych kartridżów (małe) = 10 zużyty kartridżów lub tonerów (duże) = 5 kg. zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego (małego) = 10 kg. zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego (dużego) = 1 telefon komórkowy = 1 kg. kaset lub płyt CD = 1 pkt. Szczegółowy wykaz zbieranych surowców zawiera formularz zgłoszeniowy.
 12. Surowce będą zbierane w dwóch etapach. Następujące surowce – aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, plastikowe zakrętki, zużyte kartridże i tonery, zużyte telefony komórkowe, kasety i płyty CD – zbierane będą w magazynie na hali sportowej w dniach 14-16 września 2015. Pozostałe surowce – papier, metal, sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierane będą w dniu finału akcji 17 września 2015, według przedstawionego przez organizatorów harmonogramu.
 13. Konkurs międzyklasowy wygra klasa, który zgromadzi najwięcej punktów.
 14. Uwaga! Wszystkie surowce muszą być odpowiednio przygotowane do konkursu tzn. wyczyszczone, zapakowane, związane, zaklejone. Surowce w trakcie liczenia nie mogą ulec zniszczeniu, nie mogą też powodować zagrożenia dla zdrowia. Kartridże i tonery nie mogą być uszkodzone i muszą być zapakowane w oryginalne opakowania.
 15. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy akcji. Organizatorom przysługuje też prawo ostatecznej interpretacji zapisów zawartych w regulaminie.
 16. Dokładny wykaz surowców zbieranych podczas akcji zapisany jest w formularzu zgłoszeniowym.
 17. Załącznik do regulaminu stanowi formularz zgłoszeniowy.

Nagrody w konkursie

Nagrody funduje Powiat Polkowicki. Nagrody przyznawane są dla pięciu najlepszych klas, które uzyskały największą liczbę punktów.

 • Za zajęcie I miejsca – klasa weźmie udział w dwudniowych wyjazdowych warsztatach edukacji ekologicznej.
 • Za zajęcie II i III miejsca – klasa weźmie udział w dwudniowych warsztatach edukacji ekologicznej w formie rajdu rowerowego lub pieszego.
 • Za zajęcie IV i V miejsca – klasa weźmie udział w jednodniowych warsztatach edukacji ekologicznej na terenie Chocianowa.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu:
Agnieszka Hruszowiec, Ewelina Kulesza, Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.