II edycja szkolnego Konkursu historyczno-literackiego

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie do udziału w szkolnym Konkursie historyczno-literackim “Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni

Patronat na konkursem sprawują:
senator RP Dorota Czudowska oraz poseł na sejm RP Krzysztof Kubów.

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 • Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Upowszechnienie wiedzy historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Wdrażanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

Kategorie prac

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z następujących kategorii:

 1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienie kombatanta).
  Prace pisemne powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4.
  Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1.
 2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę, filmy z polecanych stron internetowych, pod warunkiem podania źródła: nsz.com.pl i twardzijakstal.pl).
 3. Piosenka o Żołnierzach Wyklętych (samodzielny tekst i aranżacja).

Kryteria oceniania

 • Poprawność merytoryczna, zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych.
 • Oryginalność ujęcia tematu.
 • Poprawność języka.
 • Estetyka pracy.
 • Plagiaty nie będą podlegać ocenie.

Harmonogram konkursu

Prace konkursowe należy złożyć u pani Joanny Ślipko, nauczyciela j. polskiego i historii do dnia 14 marca 2016 r.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 15 marca 2016 r.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się pod koniec marca 2016.

Nagrody

Jury wybierze i nagrodzi trzy najlepsze prace biorąc pod uwagę wszystkie kategorie.