Informacja dla uczniów klas IV technikum

Uczniowie, którzy otrzymali na zakończenie pierwszego semestru ocenę niedostateczną mają obowiązek zaliczyć materiał z tego semestru do końca lutego 2016 r.