Informacja o wygranym projekcie Leonardo da Vinci

Zespół Szkół w Chocianowie złożył projekt autorstwa p. M. Tarasiuk o nazwie “Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę zagraniczną” na wyjazd uczniów technikum mechatronicznego na staż zagraniczny w ramach programu Leonardo da Vinci “Uczenie się przez całe życie”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przeprowadziła weryfikację i wysoko oceniła projekt, który dzięki tej ocenie wygrał w konkursie projektów wymian i staży w roku 2012 tzn. został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję Programu “Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.

Kwota dofinansowania   projektu wynosi 65 216,00 Euro.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Europa-Haus w Lipsku.

Główny cel projektu to przeszkolenie trzydziestoosobowej grupy uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. W miesięcznym stażu programu Leonardo da Vinci wezmą udział najlepsi uczniowie klas III i IV Technikum Mechatronicznego. Praktyka stażowa będzie odbywała się w warsztatach oraz serwisach naprawczych przy zakładach i salonach samochodowych w Lipsku, głównie Volkswagen Automobile oraz Scholza i Richtera dzięki kontaktom OPS Netzwerk GmbH, a będzie obejmować zakres szeroko pojętej mechatroniki.

Uczestnicy wezmą udział także w warsztatach na terenie zakładów samochodowych BMW i Porsche, gdzie zapoznają się z procesem produkcyjno-technologicznym. Udział w stażu pozwoli im wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie napraw i usuwania usterek w dobie nowoczesnych technologii stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Poznają też techniki utylizacji złomowanych samochodów oraz recyklingu głównych podzespołów.

Jest to szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i perspektywie pomyślnego przystąpienia do Zewnętrznego Egzaminu Zawodowego oraz w przypadku poszukiwania pracy. Dodatkowo tak bogate doświadczenie zawodowe stwarza możliwość podjęcia działalności usługowej w dziedzinie napraw i serwisowania niezwykle skomplikowanych i nowoczesnych urządzeń, będących podstawowym wyposażeniem samochodu. Jest także gwarancją zdobycia pracy w wielu nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Dni wolne od pracy sobota, niedziela zostaną wypełnione spotkaniami z władzami miasta, z młodzieżą niemiecką, zwiedzaniem zabytków miasta np. Pomnika Bitwy Narodów, Muzeum Najnowszej Historii Niemiec itp., zapoznaniem się z tradycjami i historią Saksonii. Zaplanowana jest też wycieczka do Drezna i do Drukarni Lipskiej oraz warsztaty na terenie Targów Lipskich.

Staż zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe.

Młodzież wyjedzie do Lipska w na przełomie stycznia i lutego 2013.