KOMUNIKAT DYREKTORA – Dzień 02 maja 2023r.

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie informuje, że dzień 02 maja 2023r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w Zespole Szkół w Chocianowie ( tzw. dzień dyrektorski) . Jednocześnie powiadamia rodziców , że szkoła zorganizuje opiekę uczniom, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki domowej w w/w dniu.