Konferencja “Szkoła Dla Przemysłu 4.0”

1 października nauczyciele wraz z uczniami Zespołu Szkół w Chocianowie wzięli udział w konferencji „Szkoła dla przemysłu 4.0”, która zainaugurowała kolejną edycję projektu ‘Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To jedna z licznych inicjatyw skierowana do uczniów i kadry pedagogicznej szkół współpracujących z KGHM Polska Miedź S.A.

Na zaproszenie KGHM w konferencji udział wzięło wielu znamienitych przedstawicieli świata nauki i edukacji. Doktor Tomasz Rożek przybliżył zaproszonym zagadnienie sztucznej inteligencji oraz tego, jak postęp technologiczny, automatyzacja i robotyzacja procesów przełożą się na zmianę sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy konferencji mogli odwiedzić strefy ucznia i nauczyciela. Każdy znalazł odpowiednie dla siebie treści i inspiracje.

W strefie ucznia warsztat poprowadził Michał Zawadka, mówca motywacyjny i coach, który rozmawiał z uczniami na temat znaczenia poczucia własnej wartości. Poruszył również temat przedsiębiorczości oraz efektywności w życiu młodych ludzi. Nauczyciele poznali możliwości sztucznej inteligencji w kontekście wykorzystywania jej w edukacji. Dzięki prelekcji Anny Brzosko z Instytutu Talentów Flashpoint poszukiwali drogi do osiągnięcia przez nauczyciela miana lidera znajdującego równowagę między technologią a relacjami.

Należy zaznaczyć, że projekt „Kompetentni w branży” rozpoczął się w 2018 roku, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniom daje możliwość wzięcia udziału w tematycznych prelekcjach, wizytach zawodoznawczych oraz odbycia praktycznej nauki zawodu w Oddziałach KGHM.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 KGHM Polska Miedź S.A. objęła patronatem ponad 1600 uczniów, którzy kształcą się w technikach i szkołach branżowych. Wśród promowanych zawodów znajdują się: elektrycy, mechanicy, mechatronicy, górnicy i technicy przemysłu metalurgicznego.