Konkurs “Mistrz w zawodzie” – sprawozdanie

Trzyosobowy zespół uczniów w składzie: Wojciech Piskorz, Kacper Szczepański oraz Bartłomiej Żerebecki z klasy IV TA kształcących się w Technikum Mechatronicznym w zawodzie technik mechatronik, wziął udział w  konkursie organizowanego przez DCIZiDN  Wałbrzych pt. “Najlepsi Uczniowie w Zawodzie w Roku 2015” realizowanego w ramach projektu systemowego pn. “Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX, Działanie 9.2).

Celem konkursu jest podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych uczniów, podnoszenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, w którym się kształcą, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między uczniami.

Do konkursu regionalnego dla subregionu Legnica zgłosiły się 3 drużyny ze szkół z: Lubina, Głogowa i Chocianowa.

Konkurs odbył się 11.02.2015r we Wrocławiu na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych i miał charakter wyłącznie praktyczny. Zadanie konkursowe wiązało się z montażem instalacji elektrycznej oraz układu pneumatycznego, wykonaniem schematów elektrycznych, napisaniem programu na sterownik PLC, sporządzeniem dokumentacji z opisem przebiegu działań oraz uruchomieniem i prezentacją zmontowanego układu.

Całość należało wykonać  w czasie do 3 godz. zegarowych. Komisja konkursowa oceniała nie tylko poprawność zmontowanego układu i napisanego programu, ale także wspólną pracę zespołu, staranność czynności montażowych, sposób wykorzystania dostępnych środków oraz szereg innych szczegółów.

W efekcie oceny punktacyjnej Komisja przyznała naszej drużynie II miejsce po drużynie z Zespołu Szkół nr 1 z Lubina, która weźmie udział w finałach Regionu. Uczniowie wchodzący w skład Drużyny otrzymają nagrody rzeczowe zakupione przez Realizatora Konkursu.

Konkurs odbył się w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu.

 Subregion Uczniowie  Opiekun Nazwa szkoły Liczba punktów
Legnicki Piotr Niko Marcin Szymański Zespół Szkół nr 1 w Lubinie 393
Sebastian Benech
Łukasz Połeć
Wojciech Piskorz Małgorzata Tarasiuk Zespół Szkół w Chocianowie 339
Kacper Szczepański
Bartłomiej Żerebecki
Stanisław Kobiałka Wojciech Jarosz Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie 260
Kacper Jankowiak
Patryk Kozakiewicz

<<Kompletna lista wyników>>

Drużynie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!