Księga Identyfikacji Wizualnej

opis_logo_1

opis_logo_2

Sygnet

Zbudowany jest z umieszczonego u dołu kaganka oświaty składającego się z trzech części oraz umieszczonej u góry czapki absolwenta składającej się z dwóch części. Powinien występować w wersji podstawowej, czyli kolorowej. Jeżeli istnieją jakieś przeciwwskazania należy używać wersji jednobarwnej, czyli czarnej, białej lub w ostateczności innym dowolnym kolorze.

Logotyp

Jest to nazwa uczelni umieszczona w zalecanym układzie asymetrycznym (napis z boku znaku w układzie do lewego marginesu) lub ewentualnie symetrycznym (napis pod znakiem w układzie centralnym). Zastosowany krój pisma to Myriad Pro o rodzaju Semibold. Adekwatnie do wersji podstawowej sygnetu logotyp musi mieć kolor czarny. W wersji jednobarwnej należy używać koloru czarnego lub w ostateczności w kolorze takim samym jak sygnet.

Pole podstawowe

Definiuje minimalny zamknięty obszar wokół znaku, w którym logo może być użyte. Zasada konstrukcji pola podstawowego logo:

opis_logo_3

Pole ochronne

Definiuje obszar wokół logo, w którym nie może pojawić się żadna, niezwiązana z identyfikacją wizualną obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym odległości sygnetu od logotypu. Zasada konstrukcji pola ochronnego logo:

opis_logo_4

Kolor\Element Czapka – niebieski Kaganek – żółty Czarny – tekst/wersja czarna
HSB 201° 66% 79% 40° 90% 100% 0% 0%
RGB 68 151 203 255 183 24 0 0 0
CMYK 71% 28% 6% 0% 0% 34% 88% 0% 0% 0% 0% 100%
HEX #4497CB #FFB718 #000000
Pantone 7688 C 1235 C Black C

Wersja asymetryczna

opis_logo_5

Składa się z sygnetu i logotypu umieszczonego po prawej stronie sygnetu w układzie do lewego marginesu. Jest to najbardziej zalecana wersja. Do pobrania:

Wersja symetryczna

opis_logo_6

Składa się z sygnetu i logotypu umieszczonego pod sygnetem w układzie centralnym. Do pobrania:

Wersja mała

opis_logo_7

Tak samo jak w wersji asymetrycznej ale rozmiar czcionki tekstu logotypu jest równy połowie wysokości sygnetu, jej rodzajem zamiast Semibold jest Regular i zawiera się w jednej linii. Szczególnie polecana jako druk na długopisie. Do pobrania:

Wersja poniżej 32px

opis_logo_8

Minimalna wielkość logo zapewniająca poprawną czytelność na ekranie monitora (w szczególności dla zastosowań w Internecie) to: 32 piksele jego wysokości. Jeśli istnieje konieczność zastosowania mniejszego rozmiaru należy używać wyłącznie specjalnie przygotowanych ikon o wysokości 16 px, 24 px zawierających tylko sygnet bez logotypu. Do pobrania:

Pozostałe pliki

Niepoprawne użycie i zalecana zmiana

Logo zostało użyte na tle niekontrastującym z kolorem czapki sygnetu: Zalecane jest użycie wersji jednobarwnej:
 opis_logo_zle_1  opis_logo_dobre_1
Logo zostało wydrukowane na czarno-biało w wersji kolorowej: Zalecane jest użycie wersji jednobarwnej przed wydrukowaniem:
 opis_logo_zle_2  opis_logo_dobre_2
Kolor logotypu logo został zmieniony na zielony: Należy unikać takiej zmiany albo zmienić kolor całego logo w wersji jednobarwnej:
 opis_logo_zle_3  opis_logo_dobre_3
Logo otrzymało efekt cienia: Nie należy stosować jakichkolwiek ulepszeń logo:
 opis_logo_zle_4  opis_logo_dobre_3
Logo nie ma zachowanego pola podstawowego ani pola ochronnego: Należy zachować odpowiednią odległość od obcych form graficznych:
 opis_logo_zle_5  opis_logo_dobre_3
Logotyp ma niewłaściwą pozycję i zły krój pisma: Należy używać tylko wersji asymetrycznej, symetrycznej lub małej w razie potrzeby:
 opis_logo_zle_6  opis_logo_dobre_3