Kurs AutoCAD’a dla mechatroników

W dniach 10.04 – 14.04.2012r. piętnastoosobowa grupa uczniów technikum mechatronicznego, w tym jedna uczennica, z klas II i III wzięło udział w kursie “AutoCAD – kurs podstawowy”.

Kurs realizowany był w ramach projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”.

Celem szkolenia było poznanie tajników programu AutoCAD 2012 oraz opanowanie umiejętności wykonywania w nim precyzyjnych rysunków technicznych. Ćwiczenia, przykłady praktyczne, jak również wiedza teoretyczna zgodna z programem kursu wzbogacą dotychczasowe umiejętności uczniów i z pewnością będą przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Bardzo istotne jest także to, że każdy uczestnik po ukończeniu kursu, otrzymał zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności, a także certyfikat firmy Autodesk. Dokumenty te  będą dużym atutem podczas poszukiwania pracy.