Lista tematów do części ustnej z języka polskiego

Zamieszczamy listę tematów do części ustnej z języka polskiego (dla absolwentów z lat ubiegłych).

Pobierz plik: tematy_j_polski.doc (1779 pobrań )