Lokalne szlaki turystyczne – rajd rowerowy, maj 2015

W dniach 18 i 19 maja 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 7 pn. “Lokalne szlaki turystyczne. Rajd rowerowy”. W warsztacie udział wzięło sześcioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TB. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów edukacji ekologicznej  realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów udali się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła częściowo Ścieżką Przyrodniczą na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy” a dalej czerwonym szlakiem rowerowym przebiegającym po terenach Borów Dolnośląskich, będących jednym z największych kompleksów leśnych Europy. Na trasie młodzież zwiedziła dawną wieżę widokową – Wieża Fryderyka. Dalej rajd prowadził czerwonym szlakiem rowerowym przez miejscowości, Chocianów – Raków – Duninów – Rokitki, następnie żółtym szlakiem rowerowym przez miejscowości, Michałów – Jaroszówka-Rokitki. Po około pięciu godzinach i przejechaniu około 50 km trudnymi leśnymi trasami, rajd dotarł do miejscowości Rokitki, gdzie młodzież zatrzymała się na nocleg. Uczestnicy wyprawy zjedli zasłużony obiad oraz spędzili trochę czasu na odpoczynku. Po czym jeszcze tego samego dnia odbyło się wspólne ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu przejechali około 15 km z miejscowości Rokitki do Chocianowa, gdzie pod Pałacem w miejscowym Parku Miejskim zakończono warsztaty.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Podczas rajdu, grupa kilkakrotnie zatrzymywała się przy nielegalnych “dzikich” składowiskach śmieci, gdzie dyskutowano i omawiano problem niewłaściwego zachowania ludzi. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Maciej Piotrowski.