Lokalne szlaki turystyczne – rajd rowerowy, październik 2015

W dniach 1 i 2 października 2015 roku, odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Lokalne szlaki turystyczne. Rajd rowerowy”. W warsztacie udział wzięło dziesięć uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TT. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015, finansowanego przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy, przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Trzmielów – Trzebnice – Michałów – Jaroszówka – Zamienice – Rokitki. Grupa poruszała się szlakami rowerowymi, czerwonym a następnie żółtym.

Po drodze młodzież mogła podziwiać przyrodę Obszarów Chronionego Krajobrazu “Lasy Chocianowskie” i “Dolina Czarnej Wody”. Tego dnia uczestnicy wyjazdu przejechali około 40 km, spędzając na rowerze około trzech godzin. Po krótkim odpoczynku i zakwaterowaniu w miejscu noclegu, grupa udała się jeszcze na spacer nad zbiorniki wodne (żwirownie) w miejscowości Rokitki. Podczas wyjścia młodzież obserwowała licznie zgromadzone, różne gatunki ptactwa wodnego.

Późnym popołudniem, odbyły się zajęcia poświęcone tematyce wykorzystania roweru w turystyce oraz ekologicznych aspektów takiej turystyki. Prowadzący zajęcia, zaprezentował również uczestnikom warsztatów, mapy turystyczne z naniesionymi szlakami rowerowymi, przebiegającymi w najbliższym otoczeniu naszego Powiatu oraz zachęcał do korzystania z tych tras. Wieczorem odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nie zabrakło też wspólnych zabaw oraz śpiewów.

Następnego dnia, młodzież uczestniczyła w grach i zabawach na świeżym powietrzu a następnie udała się w drogę powrotną do Chocianowa. 20 km rajd rowerowy na trasie Rokitki – Duninów – Raków – Chocianowiec – Chocianów, zakończył warsztaty ekologiczne.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Ewelina Kulesza.