Małgorzata Kowalczuk stypendystką Prezesa Rady Ministrów i MEN

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej została Małgorzata Kowalczuk, uczennica klasy 3 TTL.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane przez Premiera, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Małgosi serdecznie gratulujemy!