Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej – marzec 2016

plakat-HPN-16

Cele imprezy

 • Promocja Zespołu Szkół w Chocianowie.
 • Wdrażanie zasad czystej gry.
 • Upowszechnianie zdrowego stylu życia.
 • Promocja gry w halową piłkę nożną.

Organizatorzy

Klub Olimpijczyka, Zespół Szkół w Chocianowie.

Uczestnicy

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie chętne klasy Zespołu Szkół w Chocianowie, które zapoznają się z regulaminem zawodów a następnie zgłoszą swój udział na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który dostarczą organizatorowi w wyznaczonym terminie.

Regulamin rozgrywek

 1. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy zobowiązują się zapoznać z regulaminem oraz bezwzględnie przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
 2. W zawodach obowiązują oficjalne przepisy halowej piłki nożnej.
 3. Do zawodów mogą zgłaszać się wszystkie chętne klasy Zespołu Szkół w Chocianowie.
 4. Drużyna składa się maksymalnie z 7 zawodników, w tym dwóch rezerwowych. Drużynę obowiązuje jednakowy strój meczowy.
 5. Jedna klasa może zgłosić najwyżej dwie drużyny.
 6. Każdy z zawodników musi posiadać aktualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NW).
 7. Zawodnik musi być zdrowy i nie może mieć przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej.
 8. Mecze eliminacyjne rozgrywane będą w poniedziałki i piątki w godzinach 15:00 – 17:00.
 9. Mecze finałowe (o poszczególne miejsca) rozegrane zostaną 21 marca 2016 r. od godz. 9:00.
 10. Drużynę zgłasza przedstawiciel drużyny w formie pisemnej, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym (dostępnym u organizatorów oraz na stronie internetowej www.zschocianow.pl – pobierz  formularz-zgłoszeniowy.doc (466 pobrań ) ).
 11. Udział w turnieju wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od turnieju drużyny lub zawodnika, który narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
 13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 14. W trakcie zawodów uczestnicy mogą korzystać z szatni, które będą udostępnione na zasadach przebieralni.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania wywiadów, zdjęć i filmów z udziałem zawodników i ich publikacji bez wypłacania honorariów.
 16. Zgłoszenia przyjmowane będą przez nauczycieli wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Chocianowie (hala sportowa), do dnia 25.02.2016 r. do godz. 12:00.