“Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości”

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej stawia wiele wyzwań, aby łatwiej w przyszłości było podjąć tę decyzję piętnastoosobowa grupa uczniów Technikum Logistycznego uczestniczy w projekcie Młodzi Liderzy Przedsiębiorczości. Jest to projekt realizowany na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) we współpracy w Fundacją “Wrzosowa Kraina” w Chocianowie.

Celem projektu jest zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia własnych przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich. W ramach realizacji projektu odbędą się wykłady z zakresu ekonomii oraz przywództwa i liderstwa, a także warsztaty z zakresu opracowywania biznes planów, elementów planowania strategicznego i gry komputerowej.

Pierwsze zmagania już za uczestnikami, wiedza teoretyczna przyswojona. Czas na warsztaty praktyczne i konkurs subregionalny między innymi szkołami.