Młodzież pomogła wędkarzom w wiosennych porządkach

W dniu 27 marca 2014 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej nr 4 pn. “Dbamy o czystość zbiorników wodnych”, który zrealizowany został w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2014. Program finansowany jest przez Powiat Polkowicki.

W warsztacie udział wzięło 16 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenach zbiorników wodnych przy ulicy Spacerowej w Chocianowie.

Zajęcia prowadzone były we współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego “Sazan” w Chocianowie. Rozpoczęły się od wystąpienia pana Adama Stecia, Członka Zarządu Koła “SAZAN”, poświęconego problematyce utrzymania czystości zbiorników wodnych oraz najbliższego otoczenia.

Tradycyjne prace porządkowe rozpoczęły się od zbierania różnego rodzaju śmieci (butelek szklanych i plastikowych, słoików, reklamówek, woreczków, puszek aluminiowych i stalowych, pudełek plastikowych, drutów stalowych itp.) następnie młodzież grabiła i zbierała gałęzie i korzenie wyciętych krzaków i drzewek.

Na zakończenie warsztatów zorganizowano ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Warsztaty są kontynuacją współpracy przy porządkowaniu terenów zbiorników wodnych, pomiędzy Zespołem Szkół w Chocianowie i Kołem PZW “SAZAN” w Chocianowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Adam Steć.