Mobilne Centrum firmy WAGO w Chocianowie

Dnia 19 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół w Chocianowie odbyły się zajęcia w mobilnym centrum pokazowo-edukacyjnym firmy WAGO ELWAG z Wrocławia, która jest światowym producentem złączek sprężynowych oraz komponentów automatyki, stosowanych w instalacjach elektrycznych.

Celem zajęć było poznanie przez uczniów najnowocześniejszych sposobów montażu instalacji elektrycznych z wykorzystaniem złączek tej firmy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności o informacje na temat akcesoriów aktualnie stosowanych na rynku oraz tych, które pojawią się w użyciu niebawem. W warsztatach prowadzonych przez prezentera firmy z Wrocławia uczestniczyli uczniowie klas I TA, ITLM, II TA, II TTTM i III TA technikum mechatronicznego.Wszyscy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Najbardziej podobało się uczniom to, że WAGO oferuje taką technikę połączeń elektrycznych, która jest łatwa, bezpieczna bez konieczności serwisowania: dla szyn montażowych, puszek rozdzielczych, płytek drukowanych lub jako wielowtyki w kanale kablowym czy też w rozdzielnicach.