Nasi uczniowie z szansą na atrakcyjną pracę w firmie patronackiej

W dniu 01.04.2022 w pracowni zawodowej mechatroniki p. Macieja Piotrowskiego przedstawiciele  firmy Brose Sitech od lat patronującej młodzieży Zespołu Szkół w kształceniu mechatronicznym przeprowadzili rozmowy rekrutacyjne wśród wybranych uczniów klasy 4-ej technikum mechatronicznego. Jest to kolejny etap współpracy szkoły z zakładami pracy pozwalający na stworzenie warunków do bezpośredniej tranzycji przygotowanego do zawodu absolwenta na rynek pracy zgodnej z jego wykształceniem zawodowym i szansa na dalszy rozwój dalszej kariery zawodowej już bezpośrednio u pracodawcy.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację i przebieg spotkania, a przede wszystkim pracownikom firmy Brose Sitech.