Dnia 11 marca 2015 r. w Oberży „Skarbek” nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. przez dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie, pana mgr Andrzeja Wojtkowiaka, w ramach której, zostanie utworzona nowa klasa w zasadniczej szkole zawodowej o profilu Kucharz. Klasa została utworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie złożone przez firmę PHU„Lubinpex” Sp. z o.o.

PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. to sieć restauracji „Oberża” w Lubinie i Legnicy, trzy hotele, nowoczesny Sunny Music Club, 20 bufetów w kopalniach i hutach Zagłębia Miedziowego, ponad 500 organizowanych imprez rocznie oraz 400 pracowników. Firma dziennie żywi ponad 20 tysięcy osób!

W roku szkolnym 2016/2017 piętnastu uczniów będzie miało możliwość podjęcia nauki w zawodzie kucharza. Kształcenie zawodowe będzie odbywało się w systemie modułowym w formie dualnej w doskonale wyposażonej pracowni przygotowanej przez firmę  Lubinpex.  Uczniowie posiadający statut młodocianego pracownika, oprócz podstawowej nauki zawodu będą mieli możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych na terenie Polski jak i za granicą dla pracowników Lubinpex, a także pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło w obiektach prowadzonych przez firmę.

Natomiast po ukończeniu nauki, absolwenci będą mieli gwarancję zatrudnienia w firmie Lubinpex sp. z o.o.