Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich

W dniu 14 maja 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”. Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018, dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztacie udział wzięło piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TLM.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Do młodzieży wyszedł pan Paweł Pawłowski specjalista ds. edukacji leśnej w chocianowskim Nadleśnictwie, który przeprowadził dalszą część zajęć. Podczas warsztatów omówiono kwestie dotyczące problemów ochrony lasów ze szczególnym uwzględnienie ich ochrony przeciwpożarowej. Część zajęć odbyła się w Punkcie Administracyjno Decyzyjnym Nadleśnictwa Chocianów, gdzie prowadzony jest elektroniczny monitoring terenów leśnych oraz skąd koordynowane są ewentualne działania przeciwpożarowe.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Krystyna Zborowska, Piotr Machoń.

Piotr Machoń

szkolny koordynator

edukacji ekologicznej