Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich

W dniu 25 września 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”. Działanie prowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018r. Zajęcia wsparte merytorycznie i finansowo przez Nadleśnictwo Chocianów. W warsztatach udział wzięło 29 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TL.

Pierwszą część warsztatów przeprowadził Komendant Straży Leśnej w Chocianowie pan Krzysztof Zgutka. Młodzież dowiedziała się na czym polega praca strażników leśnych, jakie są ich zadania i jakie mają kompetencje. Omawiane były kwestie dotyczące bezpieczeństwa w lesie, problemów z utrzymaniem porządku w lasach oraz kwestie edukacji osób korzystających z terenów leśnych. Drugą część zajęć przeprowadził pan Paweł Pawłowski pracownik Nadleśnictwa w Chocianowie odpowiedzialny m.in. za edukację leśną. Uczniowie wysłuchali wielu ciekawych informacji dotyczących ochrony środowiska prowadzonej przez Nadleśnictwo w Chocianowie. Uczestnicy warsztatów przeszli też do granicy Rezerwatu Czarne Stawy po którym przebiega Ścieżka Przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”. Tutaj uczniowie zapoznali się z budową lasu oraz torfowiska a także z występującymi w tych miejscach typowymi okazami fauny i flory.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Anna Druzga, Piotr Machoń.