Ciągle jeszcze trwa nabór na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!” realizowane na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zajęcia te, skierowane są do uczniów osiągających słabe wyniki w nauce i są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, jak i dla uczniów zdolnych chcących podnosić swoje umiejętności i są to zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z takich przedmiotów jak:

  • matematyka, prowadzący zajęcia: Pani Bożena Wiszniewska (sala 209), Pani Edyta Wróblewska-Lis (sala 203),
  • geografia, prowadzący zajęcia: Pani Beata Rolska (sala 10), Pan Zdzisław Mazur (sala 118) i Pan Wojciech Wróbel (sala 11),
  • biologia, prowadzący zajęcia: Pan Zdzisław Mazur (sala 118),
  • podstawy przedsiębiorczości, prowadzący zajęcia Pan Zdzisław Mazur (sala 111).

Dla uczniów najzdolniejszych, uczęszczających na zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych przewidziane są stypendia.

Wszelkie informacją można uzyskać u w/w nauczycieli oraz koordynatora projektu, Pana Maciej Piotrowskiego (sala 114).