Olimpiada wiedzy ekologicznej 2013

W ramach warsztatu przeprowadzono ogólnoszkolną Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej. W konkursie, który odbył się 14 stycznia 2013 w sali 213, udział wzięło 32 uczniów z siedmiu klas Zespołu Szkół w Chocianowie (3 TTH, 3 TL, 3 TA, 2 TB, 1 TTL, 1 TA, 1 TT). Uczestnicy  olimpiady musieli odpowiedzieć na 50 pytań wykazując się przy tym sporym zasobem wiedzy przede wszystkim z zakresu ekologii, ale również biologii, geografii i chemii.

Warsztaty edukacji ekologicznej realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2013r. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Najlepsi okazali się uczniowie:

  • miejsce I – Sebastian Konieczyński (1 TA),
  • miejsce II – Piotr Michoń (1 TA), Karol Mróz (3 TL), Marian Zieliński (3 TL),
  • miejsce III – Marcin Rykowski (2 TB).

Uroczyste odczytanie wyników oraz wręczenie okolicznościowych nagród odbyło się 13 lutego 2013. Podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród dokonali pan Andrzej Wojtkowiak, Dyrektor Szkoły oraz pani Agnieszka Hruszowiec nauczycielka biologii, główny organizator Olimpiady.

Nagrodami dla najlepszych były pamiątkowe dyplomy, koszulki a dla najlepszego również głośniki komputerowe.