Pierwszy etap Konkursu ELEKTRON za nami

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Dnia 30.11.2018r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyła się XI Edycja Konkursu ELEKTRON, w której wzięło udział 20 uczniów z klas technikum mechatronicznego. 

Konkurs ELEKTRON dotyczy zagadnień związanych z profilem kształcenia na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, a w szczególności elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki i fotoniki oraz mechatroniki.

Od XI edycji ELEKTRON jest konkursem trzyetapowym.
W etapie pierwszym odbywają się eliminacje szkolne, w którym uczniowie rozwiązują test wyboru w formie papierowej. Test konkursowy jest testem wielokrotnego wyboru – składa się z około 25 zadań z odpowiedziami A, B, C, D.
Etap drugi jest etapem regionalnym, który zostanie przeprowadzony w kilku szkołach na terenie całego kraju. W etapie tym wyłaniani są finaliści konkursu.
Etapem trzecim jest finał na Politechnice Wrocławskiej, podczas którego uczestnicy konkursu mogą zwiedzać laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.
Na zwycięzców, jak zwykle, czekają atrakcyjne nagrody!

MICRO              kradex

Współfundatorem nagród w tegorocznej edycji konkursu ELEKTRON będą firma PPU Micro, zajmująca się mechatroniką, automatyką, elektroniką w dydaktyce i przemyśle oraz firma Kradex-II – producent obudów plastikowych dla elektroniki.