Podsumowanie Projektu Leonardo Da Vinci w Zespole Szkół W Chocianowie

W dniu 04.04.2013r. odbyło się uroczyste podsumowanie miesięcznego stażu młodzieży w Lipsku. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście na czele z wicestarostą Kamilem Ciupakiem oraz członkiem zarządu powiatu polkowickiego Krzysztofem Nester. Obecni byli również Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

M. Tarasiuk wraz z grupą uczniów przygotowała prezentacje na temat przebiegu stażu w Lipsku. Uczniowie mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie napraw i serwisowania samochodów. Małgorzata Tarasiuk opracowała też broszurkę ze stażu i przedstawiła szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu. Uczestnicy otrzymali przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność.