W dniu 15.03.2023r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego stażu zagranicznego. Kolejny raz uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Chocianowie odbyli miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii i kolejny raz zaliczyli go na ocenę celującą.

Tym razem był to projekt wygrany w konkursie 2021 programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna o nazwie „Na staż po doświadczenie zawodowe”, który obejmował dotację w kwocie 78 184,00 EURO. W projekcie uwzględniono wszystkie kierunki kształcenia młodzieży w ramach technikum tj. mechatroniczny, organizacji turystyki i logistyczny, a uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy po 13 osób. Pierwsza grupa 8 uczniów technikum mechatronicznego i 5 uczniów/uczennic technikum organizacji turystyki swój staż odbyła w październiku 2022, a druga grupa składająca się z 7 uczniów i 1 uczennicy technikum mechatronicznego oraz 5 uczennic technikum logistycznego przebywała na stażu w Maladze w lutym 2023. Ciekawe miejsca pracy dostosowane do profilu kształcenia i potrzeb rynku pracy  zagwarantował partner zagraniczny euroMind.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość podsumowania przybyli: Wicestarosta Powiatu Polkowickiego pan Jan Wojtowicz, Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego pan Franciszek Skibicki, Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego pan Henryk Czekajło, Dyrektor Personalny Volkswagen Motor Polska w Polkowicach pani Joanna Kaniewska, rodzice oraz uczniowie i uczennice technikum przebywający na stażu w Hiszpanii. Nie zabrakło oczywiście Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z ideą i korzyściami jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji projektu wyjazdu na staże zagraniczne.

Pani Małgorzata Tarasiuk jako koordynator projektu opracowała broszurki ze stażu, które otrzymali zaproszeni goście i rodzice. Natomiast w czasie podsumowania przedstawiła szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu. Po zrelacjonowaniu przez panią Małgorzatę Tarasiuk przebiegu pobytu na stażu poszczególnych grup wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentacje przedstawiające relację z pobytu młodzieży w Maladze. Oczywiście był też czas dla uczestników stażu, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, napraw i serwisowania samochodów oraz obsługi prestiżowych restauracji, kawiarni i magazynów sklepowych. Uczestnicy i uczestniczki stażu opowiadali również o zrealizowanym programie kulturowym, o zwiedzaniu, odbytych wycieczkach i spędzaniu wolnego czasu. Wszyscy przyznali, że chcieliby jeszcze raz odbyć taką praktykę, bo była to przygoda ich życia.

Na koniec uczestnicy otrzymali Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu, Certyfikaty z Kursu Językowego oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass międzynarodowe dokumenty Europass Mobilność.