Polska Słowem Malowana

W dniu 15 listopada  2018r. w ramach uczczenia  100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,  w bibliotece szkolnej   Zespołu Szkół w Chocianowie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyła  młodzież naszej szkoły oraz  uczniowie klas VIII  i III klas gimnazjum  Szkoły Podstawowej w Chocianowie  wraz z opiekunem Mariolą Krac..

Uczniowie klas: IV TT, III TT, III TA, II TL, I TLM Zespołu Szkół  oraz zaproszeni  goście  wspólnie czytali poezję patriotyczną, m.in. utwory  Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego a także współczesnych autorów.  W ten sposób młodzież uczciła Niepodległość.

Recytacji wysłuchały obecne  na spotkaniu: wicedyrektor Krystyna Zborowska oraz nauczyciele: Beata Rolska, Dorota Krowiak  Mariola Krac (nauczyciel z gimnazjum).Organizatorem spotkania była nauczyciel bibliotekarz Anna Gurgul