Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy – podsumowanie

W dniu 28.04.2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie miesięcznego stażu młodzieży w Lipsku i w Sewilli.

Projekt systemowy “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo ” realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu “Uczenie się przez całe życie“.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście na czele z wicestarostą Kamilem Ciupakiem, przewodniczącym Rady Powiatu Polkowickiego p. Tadeuszem Kowalskim oraz członkiem zarządu powiatu polkowickiego Krzysztofem Nester. Obecni byli również przedstawiciele zakładów tj. firmy CCC w Polkowicach oraz  Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Koordynator projektu p. Małgorzata Tarasiuk wraz z grupą uczniów z technikum mechatronicznego przygotowała prezentacje na temat przebiegu stażu w Lipsku, podobnie p. Wojciech Wróbel z grupą uczestników technikum obsługi turystycznej zaprezentowali informacje o odbytym stażu w Sewilli.

Uczniowie grupy mechatronicznej mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie napraw i serwisowania samochodów. Natomiast uczestnicy grupy obsługi turystycznej głównie uczennice chwaliły się doświadczeniem i umiejętnościami pozyskanymi dzięki praktyce stażowej w hotelach hiszpańskich.

Koordynator projektu p. Małgorzata Tarasiuk opracowała też broszurkę ze stażu i przedstawiła szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy w trakcie spotkania otrzymali przygotowane i potwierdzone przez partnerów projektu Certyfikaty z wykazem umiejętności w języku polskim i w języku obcym. Poza tym na koniec roku szkolnego uczestnicy otrzymają przygotowane przez partnerów projektu dokumenty Europass Mobilność, które muszą być jeszcze potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass.

Wszyscy uczniowie, opiekunowie oraz partnerzy projektu wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w stażu, a dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich stron można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że zrealizowany projekt jest olbrzymim sukcesem szkoły, partnerów zagranicznych i wszystkich uczestników projektu.

Tego dnia podsumowano również inne działania projektowe realizowane w Zespole Szkół w Chocianowie. Miedzy innymi udział w wielu różnych formach wsparcia unijnego w ramach projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” przedstawiła koordynator p. Beata Rolska. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Wśród realizowanych przez Zespół Szkół w Chocianowie działań wystepują:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wycieczki zawodoznawcze,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
 • praktyki/staże zawodowe,
 • fora zawodowe,
 • targi pracy i prezentacje zawodowe,
 • kursy kwalifikacyjne zawodowe,
 • projekty zawodoznawcze,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych,
 • zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczo-rozwojowych i  akademickich,
 • wyposażeniu szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe we wskazanych branżach w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Kolejny projekt zrealizowany dzięki porozumieniu z Urzędem Pracy w Bischofshofen to sześciotygodniowe praktyki realizowane w najbardziej atrakcyjnych regionach turystycznych  Austrii, słynących  ze sportów zimowych. W projekcie uczestniczyły uczennice technikum obsługi turystycznej. Informacje i prezentację na temat staży w Austrii w ramach projektu “Praktyki w Austrii dla najlepszych” w terminie 15.02.2014 – 31.03.2014 przedstawił p. Wojciech Wróbel wraz z uczennicami, które opowiedziały o swoich doświadczeniach zdobytych w czasie stażu.

Natomiast informację na temat projektu wymiany kulturowo-językowej realizowanej przy współpracy z Volkswagen Motor Polska przedstawiła grupa uczniów tegorocznej wymiany pod kierownictwem p. Bernardy Jasińskiej. Uczniowie zaprezentowali swoje przeżycia i wiedzę zdobytą na temat obozu Auschwitz-Birkenau oraz podsumowali swój pobyt zarówno w Oświęcimiu jak i w Zwickau.