Praktyki w Austrii dla najlepszych, 2014 – relacja

W ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej uczestniczyli w projekcie praktyk zawodowych pn.  “Praktyki w Austrii dla najlepszych”

Warunkiem udziału w projekcie było pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Pana Dietmara Müllera, koordynatora komórki ds. turystyki w austriackim Urzędzie Pracy AMS w Bludenz. Rozmowa ta odbywała się w języku niemieckim jak również w języku angielskim i miała na celu zbadanie umiejętności językowych oraz zakresu wiedzy związanej z zawodem. Zakwalifikowani do projektu uczniowie wyjechali w terminie 17.02. – 31.03.2014 do Vorarlberg, regionu turystycznego położonego w Alpach austriackich.

Uczniowie podpisali umowy praktykanckie z austriackimi pracodawcami, dzięki którym mieli zapewnione miesięczne wynagrodzenie w wysokości 791 € brutto, bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie i pełne ubezpieczenie zdrowotne.

Po 6 tygodniach nabywania umiejętności praktycznych, a także dużej wiedzy teoretycznej w hotelach o wysokim standardzie, uczniowie wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia. Zgodnie ocenili praktyki zawodowe jako atrakcyjne i bardzo przydatne w przyszłości. Dzięki otrzymanym certyfikatom z pewnością łatwiej będzie znaleźć im pracę nie tylko w branży turystycznej, ale w każdej z gałęzi szeroko pojętych usług gdzie ceni się wysokie umiejętności językowe i duże doświadczenie praktyczne.