Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie, październik 2013

“Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie” Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa  w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Następnie uczestnicy przeszli kolejnymi punktami Ścieżki Przyrodniczej, z które znajdują się na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”.

Podczas wyprawy młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Podczas wyprawy, uczniowie pokonali pieszo łącznie około 15 km, co zajęło im 3 godz.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach rekreacyjno-edukacyjnych przy hali sportowej Zespołu Szkół w Chocianowie.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.