Projekt „HER-Story” cz. II – wrzesień 2019

W dniach 07.09. -13.09.2019r. grupa 8 uczniów z klas II TT, II TML i III TL wraz z opiekunem nauczycielem języka angielskiego panią Agnieszką Kręgiel wzięła udział w kontynuacji projektu  „HER-Story”.

„HER-Story” to projekt skierowany do młodzieży z Polski, Chorwacji i Niemiec, podczas którego młodzi ludzie rzucają światło na temat roli kobiet w powojennej historiografii.

Drugi etap projektu odbył się tym razem w Centrum Edukacji i Spotkań Stowarzyszenie Zamek Trebnitz (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e. V.) w Niemczech.

W ramach projektu odbywały się warsztaty filmowe oraz warsztaty z metod, technik i narzędzi prowadzenia wywiadów, które miały pomóc uczestnikom w tworzeniu własnych krótkich filmów. Motywem przewodnim podobnie jak to miało miejsce w Krzyżowej były historie kobiet należących do ugrupowań opozycyjnych w czasie II wojny światowej.

Uczniowie wzięli również udział w wycieczce i zwiedzili wspólnie Berlin. Przy każdej możliwej okazji ćwiczyli swoje zdolności językowe, rozmawiali po angielsku i uczyli się swoich języków nawzajem.