Projekt „HER-Story” – międzynarodowe spotkanie młodzieży

W dniach 07.05. -13.05.2019r. grupa 10 uczniów z klas I TT, I TML i II TL wraz z opiekunem nauczycielem języka angielskiego panią Agnieszką Kręgiel wzięła udział w projekcie  „HER-Story” w Krzyżowej. Językiem roboczym projektu był język angielski.

„HER-Story” to projekt skierowany do młodzieży z Polski, Chorwacji i Niemiec, podczas którego młodzi ludzie rzucają światło na temat roli kobiet w powojennej historiografii. Przykład kobiet w ruchach oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi podczas II wojny światowej stanowi dobry punkt wyjścia dla takich badań. Uczestnicy poznawali biografie, listy i wspomnienia członków ruchu oporu, dzięki czemu mogli się dowiedzieć więcej o nieludzkim reżimie nazistowskim.

Wywiady z kobietami, które należały do ugrupowań opozycyjnych w czasie II wojny światowej lub krewnymi tych kobiet, a także z kobietami, które obecnie aktywnie działają w ruchach oporu, pomagały pogłębić wiedzę o ich życiu. Ponadto zadaniem uczestników było krytyczne spojrzenie na rolę kobiet w ich historiografiach narodowych, a także jak i w jakich sytuacjach kobiety doświadczają obecnie dyskryminacji. W ramach projektu odbywały się warsztaty filmowe oraz warsztaty z metod, technik i narzędzi prowadzenia wywiadów, które miały pomóc uczestnikom w tworzeniu własnych krótkich filmów.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza miała właśnie miejsce w Krzyżowej, a drugi etap projektu odbędzie się w Trzebnic w Niemczech, w terminie 07.-13.09.2019 roku.