Projekt “Praktyki w Austrii dla najlepszych”

W ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej już po raz szósty uczestniczyli w projekcie praktyk zawodowych pn.  „Praktyki w Austrii dla najlepszych”

Grupa siedmiu uczniów po pozytywnym przejściu rozmów rekrutacyjnych, które odbywały się w języku niemieckim, wyjechała na okres 6 tygodni w terminie 28.01. – 10.03.2019r. do turystycznego regionu Vorarlberg, w Alpach austriackich.

Uczniowie mieli zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, pełne ubezpieczenie, a także wynagrodzenie w wysokości 930 € brutto miesięcznie.

Dzięki praktykom młodzież miała możliwość porównania polskich i austriackich standardów hoteli, sprawdzenia swojej wiedzy praktycznej i umiejętności językowych w nowych warunkach oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Projekt z pewnością przyczynił się do zawodowego rozwoju uczniów, którzy zdobyte umiejętności w przyszłości z pewnością wykorzystają w dalszej karierze zawodowej.