O projekcie

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. –31.12.2021 r.

Fundusz: RPO WD 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Wartość projektu: 1 498 544,39 zł

Kwota dotacji UE: 1 273 658,18 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zasadnicza poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej zawodowej w Zespole Szkół w Chocianowie.

Przedmiotem projektu jest:

  • adaptacja pomieszczenia pracowni matematyczno-przyrodniczej do obowiązujących
  • standardów w szkołach wraz z doposażeniem,
  • przebudowa holu w celu utworzenie pracowni obróbki CNC wraz z doposażeniem,
  • przebudowa instalacji elektrycznej i sieci LAN w szkole,
  • dobudowanie windy do budynku dydaktycznego,
  • dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jednej z łazienek w budynku

W szczególności w Zespole Szkół w Chocianowie planuje się wykonanie robót ogólnobudowlanych (w tym robót budowlanych podnoszących efektywność energetyczną), przebudowę instalacji wewnętrznych (elektrycznych i sieci LAN), dostosowanie wewnętrznej linii zasilającej istniejącej do zwiększonego zapotrzebowania na moc, instalację oświetlenia oraz dostawę sprzętu dydaktycznego i wyposażenia do szkolnych pracowni. Planuje się również dobudowę windy do budynku dydaktycznego, która zapewni dostęp do wszystkich kondygnacji nadziemnych – zaplanowano dźwig osobowy, samoobsługowy z udźwigiem ok. 630 kg. Dostęp do piwnicy zostanie zapewniony poprzez budowę podjazdu z nawierzchnią z kostki betonowej chodnikowej. W ramach projektu przewidziano także adaptację pomieszczenia łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.