Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów, wrzesień 2011

Intro

W dniu 26 września 2011 roku w Zespole Szkół w Chocianowie odbył się warsztat edukacji ekologicznej nr 2 pn. “Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów”. W warsztacie wzięło udział około 300 uczniów z dziesięciu klas Zespołu Szkół. Warsztat był jednocześnie finałem szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, która trwała od początku roku szkolnego 2011/2012. Finał składał się z dwóch części, pierwsza to liczenie zebranych przez klasy surowców wtórnych natomiast druga część miała charakter konkursu wiedzy.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji Ekologicznej nr 2 pn. “Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów” realizowanego w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2011r. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

W tej edycji akcji (podobnie jak w poprzednich) zbiórce podlegały następujące surowce: makulatura, aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zakrętki plastikowe, zużyte tonery i kartridże, niesprawne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zakrętki i puszki metalowe, niesprawne telefony komórkowe.

Podczas akcji zebrano łącznie blisko trzy tony makulatury, prawie 50 kilogramów aluminium, ponad 220 kilogramów baterii, 15 zużytych akumulatorów, niecałe 165 kilogramów plastikowych zakrętek, 121 sztuki kartridży i tonerów, ponad cztery tony urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 340 kilogramów metalowych zakrętek i puszek oraz 102 telefony komórkowe.

Wszystkie zebrane surowce trafiły do firm i punktów odbioru surowców wtórnych. Makulatura odebrana została przez punkt skupu makulatury w Lubinie. Aluminium, zakrętki metalowe oraz akumulatory odebrał punkt skupu złomu w Chocianowie. Baterie odbiera Organizacja Odzysku REBA S.A. w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu zbiórki zużytych baterii. Plastikowe zakrętki trafią do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, dzięki czemu sfinansowane zostaną wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrała Fundacja Nasze Środowisko z Łodzi w ramach ogólnopolskiej akcji “chroń przyrodę dla przygody”. Tonery i kartridże przekazywane są do recyklingu w ramach ogólnopolskiej akcji “Komputery za tonery” prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe “TECHNIKA” Sp. z o. o. w Gliwicach. Telefony komórkowe zbierane są w ramach ogólnopolskiej akcji “Coolschool – sprzęt sportowy lub komputerowy za telefony komórkowe” akcję prowadzi firma Greenfone Sp. z o. o. w Warszawie.

Podsumowania warsztatów oraz uroczystego wręczenia nagród, które odbyło się w hali sportowej Zespołu Szkół, dokonał pan Andrzej Wojtkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie. Nagrodami w konkursie były: dla zwycięskiej klasy bezpłatny udział w dwudniowych wyjazdowych warsztatach ekologicznych, za miejsce drugie udział w jednodniowych warsztatach ekologicznych na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, zdobywcy trzeciego miejsca wezmą udział w jednodniowych warsztatach ekologicznych w formie rajdu rowerowego, klasy które zajęły miejsca czwarte i piąte wezmą udział w jednodniowych warsztatach ekologicznych w formie rajdów pieszych na terenie Lasów Chocianowskich.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec, Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.