Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów, wrzesień 2013

Warsztaty odbyły się dnia 19 września 2013. Wzięło w nich udział około 250 uczniów z dwunastu klas naszej szkoły. Warsztat był jednocześnie finałem szkolnej akcji zbierania surowców wtórnych, która trwała od początku bieżącego roku szkolnego. Finał składał się z dwóch części, pierwsza to liczenie zebranych przez młodzież surowców wtórnych, natomiast druga część miała charakter konkursu wiedzy.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji Ekologicznej “Przygotowanie szkoły do selektywnej zbiórki odpadów” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

W tej edycji akcji (podobnie jak w poprzednich) zbiórce podlegały następujące surowce: makulatura, aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zakrętki plastikowe, zużyte tonery i kartridże, niesprawne urządzenia elektryczne i elektroniczne, zakrętki i puszki metalowe, niesprawne telefony komórkowe, płyt CD oraz kasety magnetyczne.

Tę edycję akcji zdominowały klasy maturalne, zajmując trzy pierwsze miejsca.

Wyniki końcowe finału

 • I miejsce – klasa 4 TTH,
 • II miejsce – klasa 4 TB,
 • III miejsce – klasa 4 TL,
 • IV miejsce – klasa 3 TT,
 • V miejsce – klasa 3 TA,
 • VI miejsce – klasa 1 TL,
 • VII miejsce – klasa 1 TT,
 • VIII miejsce – klasa 3 TB,
 • IX miejsce – klasa 3 TTL,
 • X miejsce – klasa 2 TT,
 • XI miejsce – klasa 2 TA,
 • XII miejsce – klasa 1 TA.

O akcji

Podczas akcji zebrano łącznie po ponad cztery tony makulatury oraz elektroodpadów, przeszło 70 kg aluminium, prawie 310 kg baterii, 13 akumulatorów, 372 kg plastikowych zakrętek, 583 szt. kartridże i tonery, nieco ponad 100 kg metalowych zakrętek i puszek, prawie 150 szt. telefonów komórkowych oraz 43 kg płyt CD i kaset.

Wszystkie zebrane surowce trafią do specjalistycznych firm i punktów odbioru surowców wtórnych.

 • Makulatura, elektrośmieci oraz akumulatory odebrane zostały przez firmę AG-EKO z Lubina w ramach otwartej akcji “Zbieraj odpady”.
 • Aluminium i zakrętki metalowe odebrał punkt skupu złomu w Chocianowie.
 • Baterie odbierze Organizacja Odzysku REBA S.A. w Warszawie w ramach ogólnopolskiego programu zbiórki zużytych baterii.
 • Plastikowe zakrętki trafią do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci w ramach otwartej zbiórki zakrętek.
 • Tonery i kartridże przekazywane są do recyklingu w ramach ogólnopolskiej akcji “Komputery za tonery” prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe “TECHNIKA” Sp. z o. o. w Gliwicach.
 • Telefony komórkowe zbierane są w ramach ogólnopolskiej akcji “Coolschool – sprzęt sportowy lub komputerowy za telefony komórkowe” akcję prowadzi firma Greenfone Sp. z o. o. w Warszawie.
 • Płyty CD oraz kasety magnetyczne przekazane zostaną spółce SlamPoland Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, która jest organizatorem ogólnopolskiej akcji pn. “Stań po zielonej stronie mocy”.

Dzięki akcji, szkoła pozyska dodatkowe środki finansowe w wysokości przeszło 1000 zł. dofinansowania, na realizację Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej w 2013 roku.

Podsumowania warsztatów oraz uroczystego wręczenia nagród, które odbyło się w hali sportowej, dokonał pan Andrzej Wojtkowiak Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie.

Nagrody w konkursie

 • Dla zwycięskiej klasy bezpłatny udział w dwudniowych wyjazdowych warsztatach ekologicznych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
 • Za miejsce drugie oraz trzecie klasy wezmą udział w bezpłatnych dwudniowych warsztatach ekologicznych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (warsztaty w formie rajdu pieszemu lub rowerowego).
 • Zdobywcy czwartego miejsca wyjadą na bezpłatny jednodniowy warsztat ekologiczny na terenie PGM w Polkowicach.
 • Za piąte miejsce klasa weźmie udział w bezpłatnych jednodniowych warsztatach ekologicznych w formie rajdu pieszego lub rowerowego na terenie lasów chocianowskich.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Agnieszka Hruszowiec, Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.