Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

W dniach 12 i 13 grudnia 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego”. Działanie realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018, współfinansowane przez Powiat Polkowicki. W warsztatach udział wzięło trzynaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Warsztaty przeprowadzono na terenach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (ŚPK) oraz Wrocławia.

Zajęcia rozpoczęły się od przejazdu do Wrocławia, gdzie młodzież zwiedzała Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Bogate zbiory muzeum pozwoliły uczniom zapoznać się z wieloma ciekawymi gatunkami ze świata zwierząt i roślin ze wszystkich kontynentów.

Następnie uczestnicy warsztatów udali się do miejscowości Sobótka, która graniczy ze ŚPK. Park utworzony w 1988 roku stanowi niezwykle ciekawy obszar pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym ale również kultowym. Park należy  również do obszaru chronionego Natura 2000.

Młodzież zwiedziła miejscowość Sobótka a wieczorem przeprowadzono zajęcia teoretyczne, których tematem było przedstawienie przyrody Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Rozmawiano także o realizacji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej a także o prowadzonej w szkole selektywnej zbiórce odpadów wtórnych.

Kolejnego dnia uczestnicy warsztatów wzięli udział w rajdzie pieszym prowadzącym częściowo ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi oraz szlakami turystycznymi. Podczas wędrówki młodzież miała okazję zapoznać się z charakterystycznymi dla Masywu Ślęży lasami oraz występującymi w nim licznymi gatunkami roślin i zwierząt. Punktem docelowym rajdu pieszego miał być najwyższy punk masywu – Góra Ślęża (718 m n.p.m.), jednak z przyczyn atmosferycznych w trosce o bezpieczeństwo młodzieży rajd został skrócony. Grupa dotarła jedynie do Wieżycy, punktu widokowego usytuowanego na 415 m n.p.m.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.

 

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej