Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

W dniach 11 i 12 grudnia 2014 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego”, realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2014. Program finansowany jest przez Powiat Polkowicki. W warsztatach udział wzięło siedemnastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie z klasy 4 TA. Warsztaty przeprowadzono na terenach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (ŚPK).

Zajęcia rozpoczęły się w miejscowości Sobótka, która graniczy ze ŚPK. Park utworzony w 1988 roku stanowi niezwykle ciekawy obszar pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym ale również kultowym. Park należy  również do obszaru chronionego Natura 2000.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w rajdzie pieszym prowadzącym częściowo ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi oraz szlakami turystycznymi. Podczas wędrówki młodzież miała okazję zapoznać się z charakterystycznymi dla Masywu Ślęży lasami oraz występującymi w nim licznymi gatunkami roślin i zwierząt. Punktem docelowym rajdu pieszego był najwyższy punk masywu – Góra Ślęża (718 m n.p.m.). Po drodze młodzież zobaczyła też “Wieżycę”, wieżę widokową usytuowaną na wysokości 415 m n.p.m. Na szczycie góry uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć również zabytkowy kościół oraz schronisko turystyczne. Tu również zlokalizowana jest, robiąca wrażenie swoja wielkością, stacja przekaźnikowa.

W ramach warsztatu młodzież zwiedziła jeszcze miejscowość Sobótka oraz wzięła udział w zajęciach teoretycznych, których tematem była przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.