Rajd rowerowy – Czarne Stawy, październik 2012

Zajęcia odbyły się w dniu 10 października 2012 roku. W warsztacie udział wzięło dziesięć uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TT. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

“Lokalne szlaki turystyczne Rajd rowerowy”. Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2012. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów udali się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła częściowo Ścieżką Przyrodniczą na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy” a dalej czerwonym szlakiem rowerowym przez miejscowość Raków do Chocianowa. Po drodze młodzież podziwiała uroki “Czarnych Stawów” oraz zatrzymała się przy Ekomuzeum Wrzosowej Krainy w Duninowie.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Podczas rajdu, grupa kilkakrotnie zatrzymywała się przy nielegalnych “dzikich” składowiskach śmieci, gdzie dyskutowano i omawiano problem niewłaściwego zachowania ludzi.

Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach dawnego tartaku w Chocianowie.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.