Rajd rowerowy do Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”

W dniu 17 czerwca 2014 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Problemy gospodarki leśnej w naszym regionie”. W warsztacie udział wzięło dziesięć uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TT. Warsztat przeprowadzony został na terenie Borów Dolnośląskich oraz Rezerwatu Czarne Stawy w Chocianowie. Zajęcia miały charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Omówione zostały również pozytywne strony wykorzystywania roweru jako alternatywnego środka transportu.

Następnie grupa przejechała pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła czerwonym szlakiem rowerowym, który wiedzie m.in. przez teren Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy”.

W końcowej części wyprawy młodzież przejechała jeszcze pod Wzgórze Fryderyka. Podczas wyprawy młodzież zapoznała się przede wszystkim z budową lasu, torfowiska, roślinnością torfowisk i borów bagiennych. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Dorota Krowiak.