Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego z wizytą w Zespole Szkół w Chocianowie

Na zaproszenie władz Starostwa Powiatowego dr Tadeusz Kierzyk prof. UJW, Retor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w dniu 05.11.2019r. odwiedził Zespół Szkół w Chocianowie. Celem wizyty było zapoznanie się z bazą edukacyjną kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego a w szczególności poziomu edukacji w branży mechatronicznej oraz rozmowa o możliwościach współpracy edukacyjno-naukowej obu placówek. Wizycie tak wyjątkowego Gościa towarzyszył Starosta Polkowicki, pan Kamil Ciupak , Wicestarosta Polkowicki, pan Krzysztof Nester oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie pani Bożena Wiszniewska, która zaprezentowała dotychczasowe osiągnięcia szkoły w zakresie kształcenia branżowego oraz dalsze perspektywy podnoszenia jego jakości. Rektor uczelni z zainteresowaniem obejrzał klasopracownie mechatroniczne oraz spotkał się z nauczycielami kształcenia w zawodzie, którzy chętnie zaprezentowali możliwości edukacyjne swoich pracowni m.in. laboratorium automatyzacji i robotyzacji procesów i podstaw mechatroniki. oraz podzielili się doświadczeniami ze współpracy z firmami polkowickiej podstrefy LESE oraz regionalnymi uczelniami związanymi z  kształceniem w zawodzie technik mechatronik jak i w branżowej szkole I stopnia mechatronik. Dyrektor Bożena Wiszniewska podkreśliła także wysoką jakość kształcenia w zawodzie logistyk oraz zaakcentowała możliwości współpracy edukacyjnej obu jednostek także w realizacji tego kierunku.

Szkoła może poszczycić się stanowiskami pomiarowymi UniTrain-I firmy Lucas-Nülle. Jest to wspomagany komputerowo systemem szkoleniowy i doświadczalny, przeznaczony do kształcenia i dokształcania w zakresie elektrotechniki i elektroniki. W ramach kursów multimedialnych, dzięki głównym jednostkom lekcyjnym obejmującym teorię i praktykę, zapewnia on poznanie całej koncepcji, a dzięki temu umożliwia docelowe nabycie kompetencji elektrotechnicznych i nie tylko. Oznacza to, że już w pierwszym roku nauki uczniowie poznają teorię w praktyce.

W efekcie spotkania i wysokiej oceny jakości kształcenia w zawodzie mechatronik w Zespole Szkół w Chocianowie w opinii Pana Rektora UJW w Polkowicach podjęte zostały ustalenia dalszych działań dla rozpoczęcia współpracy. W kolejnym etapie jej realizacji planowane są spotkania i konsultacje robocze przedstawicieli dydaktycznych obu placówek w zakresie organizacji wykładów, warsztatów  i innych form współdziałania edukacyjno-naukowego z ukierunkowaniem na podnoszenie jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie oraz zaprezentowania perspektywy dalszego kształcenia na poziomie studiów wyższych.