Salon maturzystów Perspektywy 2020 – online

Już 22 września rusza dolnośląski i opolski Salon Maturzystów. To coroczne wydarzenie na którym  „matura spotyka się ze studiami”.

Ze względu na sytuację epidemiczną, będą to spotkania online. Podczas salonu, skorelowanego z zasięgiem okręgowych komisji egzaminacyjnych, uczniowie najstarszych klas liceów i techników uzyskają od ekspertów OKE wiedzę o egzaminie maturalnym 2021, a od uczelni z całej Polski  informacje o przyszłorocznej rekrutacji na studia.

Salon Maturzystów odbywa się we wrześniu, gdyż zgodnie z prawem oświatowym do końca tego miesiąca uczniowie muszą złożyć dyrektorowi szkoły deklaracje odnośnie przedmiotów dodatkowych, które chcą zdawać na maturze. A to jakie przedmioty będą wybierać zależy od wymogów rekrutacyjnych ustalonych na 2021 rok przez poszczególne uczelnie.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z MEN, MNiSW, kuratoriami oświaty, OKE i uczelniami. Pierwsza część każdego salonu będzie odbywać się w godz. 10:00-13:00 w czasie lekcji szkolnych, a druga w godz. 16:00-18:00, aby umożliwić także przekazanie informacji rodzicom maturzystów.

Słabsze wyniki matury 2020 związane z pandemią COVID-19, to dowód na to, że powtórki materiału nie wolno zostawiać na ostatnią chwilę.