Ślężański Park Krajobrazowy

Warsztaty odbyły się 15 grudnia 2013. Wzięło w nich udział dwunastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Warsztaty przeprowadzono na terenach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (ŚPK).

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji Ekologicznej “Ślężański Park Krajobrazowy – przyroda chroniona prawem” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Zajęcia rozpoczęły się w miejscowości Sobótka, która graniczy ze ŚPK. Park utworzony w 1988 roku stanowi niezwykle ciekawy obszar pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym ale również kultowym. Park należy  również do obszaru chronionego Natura 2000.

Uczestnicy warsztatów uczestniczyli w rajdzie pieszym prowadzącym częściowo ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi oraz szlakami turystycznymi. Podczas wędrówki młodzież miała okazję zapoznać się z charakterystycznymi dla Masywu Ślęży lasami oraz występującymi w nim licznymi gatunkami roślin i zwierząt.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.