Spotkania z Rodzicami 2013/2014

  • 11 września 2013 – godz.16:30 – klasy pierwsze, godz. 17:30 – klasy czwarte,
  • 16 października 2013 – godz.17:00 – wszystkie klasy,
  • 20 listopada 2013 – godz.17:00 – wszystkie klasy; w klasach IV TA, IV TB, IV TL i IV TH informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
  • 08 stycznia 2014 – godz.17:00 – wszystkie klasy, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
  • 29 stycznia 2014  – godz.17:00 – wywiadówka,
  • 19 marca 2014 – godz.17:00 – wszystkie klasy; w klasach IV TA, IV TB informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi,
  • 21 maja 2014 – wszystkie klasy, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (godz.16:00 – spotkania z rodzicami uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, godz.17:00 – spotkania z rodzicami uczniów technikum),