Spotkanie z Rodzicami, październik 2013

Spotkanie z Rodzicami uczniów klas IV odbędzie się 23 października o godzinie 17:00.

Obecność obowiązkowa.