Spotkanie z Poezją

W dniu 18 grudnia  2018r.  w ramach spotkań z poezją, uczniowie klas:  I TT, I TLM i III TT Zespołu Szkół  wraz z opiekunem Anną Gurgul,  gościli  w Szkole Podstawowej w Chocianowie                przy ul. Szkolnej.  Było to kolejne spotkanie, które tym razem  odbyło  się  w  bibliotece  gimnazjum.

Młodzież naszej szkoły oraz  uczniowie klas: III gimnazjum i  VIII  Szkoły Podstawowej  w Chocianowie  wspólnie czytali nastrojowa poezję liryczną, m.in. utwory Szymborskiej, Miłosza, Staffa  i innych poetów.

Recytacji wysłuchały obecne  na spotkaniu nauczycielki:  Barbara Szalczyk, Anna Gurgul  oraz Mariola Krac, która była organizatorem spotkania .